TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN


Từ 10h00 ngày 10/1 - 24h00 ngày 12/1/2019.
- Gunner nạp ATM, Ví Momo tặng x3 giá trị thẻ nạp.
- Gunner nạp thẻ điện thoại tặng x2 giá trị thẻ nạp.
Để nạp thẻ, vui lòng liên hệ Fanpage!
- Quà nạp thẻ, xem tại đây
- Quà nạp hàng ngày, xem tại đây